Persontypeprofil

Personprofil


Jeg benytter mig af personprofil-værktøjet e-disc, i forbindelse med mit arbejde som coach og konsulent. 


e-disc er et simpelt profilværktøj, jeg anvender til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker.


Alle e-stimates profiler er forskningsbaserede, men samtidig formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang, og brugen af farver gør profilen let at forstå og anvende.

certificering
Blue_hulemand_m_platform
green_hulemand_m_platform
red_hulemand_m_platform
Yellow_hulemand_m_platform

Jeg benytter blandt andet personprofil-værktøjet til: 


  • Karriereudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • At styrke kommunikation og samarbejde


e-disc er et simpelt profilværktøj, jeg anvender til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker. DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. Systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.


Se et eksempel på e-disc: Hent en demorapport her