G: production

Medieproduktioner
til at sprede
inspirationer

G: production  v/ Nils Gisli

G: production er mit medieprojekt, der sigter mod at skabe produktioner, der spreder inspiration på forskellige måder.
G:talks fokuserer på at inspirere til at udleve drømme frem for blot at drømme dem.

Køge.tv & podcast har til formål at sprede inspiration gennem positive lokale historier, der opmuntrer lokalsamfundet til at engagere sig aktivt i lokalsamfundet med en positiv indstilling. 

G:talks


G:talks er et projekt, der ligger mig nært hjerte. Det er en serie af interviews med spændende mennesker fra hele Danmark, som alle har det til fælles, at de har forfulgt og udlevet deres drømme. Fra de kendte ansigter til de mindre kendte helte, hver af mine gæster bringer en unik historie om mod, vedholdenhed og triumf.


Disse er fortællinger om individer, der har vovet at gå efter det, de brænder for, uanset udfordringerne. De har stået over for modstand, begået fejl og kæmpet en utrættelig kamp for at realisere deres visioner, store som små. G:talks er skabt for at afdække disse personlige rejser, de lærdomme, der er vundet undervejs, og den lidenskab, der driver dem.


Min nysgerrighed driver disse samtaler, da jeg personligt finder stor inspiration og motivation i disse menneskers livshistorier. Formålet med G:talks er at dele denne inspiration med andre. Jeg håber, at ved at udbrede disse historier, kan vi motivere flere til at tage skridtet og forfølge deres egne drømme. Der er noget utroligt kraftfuldt ved at høre, hvordan andre har navigeret på rejsen mod deres mål, og det er denne essens, jeg ønsker at fange med G:talks.


At gå efter sine drømme er en grundlæggende menneskelig trang, og gennem G:talks ønsker jeg at understøtte og fejre denne trang. Det handler ikke kun om de store sejre, men også om processen, væksten og de små skridt, der fører til realiseringen af en drøm. Måske kan disse historier tænde en gnist hos dem, der ser med, og inspirere dem til at tage det første skridt mod deres egne drømme

Køge.tv


På Køge.tv & podcast er min kerneopgave at inspirere og bringe glæde til dem, der bor i Køge og omegn 🤗

Jeg ser vores platform som et redskab til at fremhæve de mange spændende mennesker og deres bedrifter i vores lokalområde, og derved skabe en følelse af stolthed og samhørighed i vores lokalsamfund.

Jeg fortæller historier, der kaster lys over de inspirerende individer blandt os, deres succeser og de unikke veje, de har taget. Det er mit håb, at disse fortællinger kan tænde en gnist hos vores seere – ikke blot at beundre, men også at finde inspiration i disse lokale forbilleder til selv at forfølge egne drømme og mål.

Derudover ønsker jeg at inspirere vores publikum til at omfavne og værdsætte det område, de kalder hjem. Ved at fremvise de lokale kræfter, arrangementer, initiativer og succeser, håber jeg at motivere vores seere til at engagere sig i, støtte op om og bidrage til det lokalsamfund, der omgiver dem.

Min mission er at skabe et medie, der ikke kun informerer, men som også beriger livet i Køge og omegn ved at fremme en følelse af fællesskab og stolthed. Jeg tror på, at gennem inspiration og positiv storytelling kan vi styrke båndene i vores lokalsamfund og fejre det, der gør vores område særligt 🥳

Hos Køge.tv & podcast handler det ikke om at forandre verden 🌍 men om at berige vores hjørne af den, oplyse om de muligheder, der findes rundt om os, og skabe et stærkere, mere forbundet og inspireret lokalsamfund.

Køge.tv & podcast

Jeg er dedikerede til at tilbyde en helt ny medieoplevelse 🎙️


Titlen på mit nye projekt siger det hele: Køge.tv & podcast. Men bag dette enkle navn ligger en dyb og personlig motivation, der har drevet mig til at tage dette skridt. Som en stolt Køgegenser og passioneret formidler har jeg altid følt en stærk forbindelse til vores smukke område og dets enestående historier.

Min drivkraft bag Køge.tv & podcast bunder i ønsket om at inspirere og styrke vores lokale samfund. Køge og omegn rummer en utrolig rigdom af gode historier ogunikke fortællinger, som sjældent når ud til et bredere publikum. Jeg ønsker at være broen mellem disse skjulte perler og vores nysgerrige borgere.

Gennem formidling af positive og inspirerende historier håber jeg at skabe en gnist i vores lokalsamfund.


Måske kan mine fortællinger anspore folk til at træde ud af deres komfortzone og engagere sig i nye foreninger eller projekter, som de aldrig havde overvejet før. Jeg ønsker også at kaste lys over de beslutninger, vores politikere træffer, og give vores borgere en dybere forståelse for, hvordan disse beslutninger påvirker vores dagligdag.

En af mine store drømme er at være med til at realisere andre menneskers drømme. Ved at fremhæve lokale succeser og inspirerende skæbner håber jeg at motivere folk til at forfølge deres egne ambitioner og mål, lige her i vores eget hjørne af verden.


Køge.tv & podcast er ikke bare et medieprojekt for mig. Det er en hjertesag, der udspringer af min stærke kærlighed til Køge og mit ønske om at styrke fællesskaber og forbinde vores samfund på nye måder. Jeg er begejstret for muligheden for at nå ud til endnu flere mennesker gennem YouSee kabel-tv i Køge, Solrød, Roskilde, Lejre, Ringsted, Faxe og Stevns kommuner. Sammen kan vi skabe en varig positiv indflydelse på vores lokalområde og inspirere til ændringer og vækst.


Jeg ser frem til denne spændende rejse med Køge.tv & podcast, hvor jeg håber at fortsætte med at dele unikke historier, skabe forbindelser og inspirere vores lokalsamfund til at blomstre.

På trods af mit spændende skridt ind i medieverdenen med Køge.tv & podcast, vil jeg fortsat dedikere mig til min passion som Præstations- og Mentaltræner. Min drivkraft for at hjælpe mennesker med at udfolde deres fulde potentiale forbliver urokkelig. Jeg vil fortsat holde inspirerende foredrag, tilbyde personlig coaching, udføre talentkortlægning og facilitereleder- & mentaltræneruddannelsen 'Leder i eget liv'. Denne alsidige rejse giver mig mulighed for at hjælpe enkeltpersoner med at opnå personlig vækst og succes på både individuelt plan og i vores skønne lokalsamfund.