Talentanalyser

Talentanalyser

Alle har talenter ✔


Kend dine naturlige talenter og skab mere motivation og glæde i hjemmet, på arbejdet og i livet generelt.


Få kortlagt dine naturlige talenter

Både dem der helt naturligt giver dig mere energi i hverdagen, men også de talenter der ikke falder dig så naturligt som andre - og derved dræner dig for energi, glæde og motivation.

Bliv klogere på hvilke talenter du har ✔

Talentanalysen

Bagom analysen

Talentanalysen bygger på over 25 års neurologisk og psykologisk forskning fra verdens førende universiteter, herunder 43 kognitive studier og 9 adfærdsmæssige studier på 1,2 millioner personer. 


Udbytte af at kende dine naturlige talenter

6x mere tilbøjelig til at være fuldt engageret i dit arbejde.

6x mere tilbøjelig til at føle at du gør, hvad du er bedst til.

3x mere tilbøjelig til at føle, at du har en fantastisk livskvalitet.

Kilde: Gallup (2015) Strengths Meta-Analysis


Udbytte for virksomheder

18% højere medarbejder performance.

72% lavere medarbejder turnover.

23% højere medarbejderengagement.

29% højere profit.

Kilde: Gallup (2015) Strengths Meta-Analysis

Talentanalyse
professionelt og personligt


Erfaringer viser, at en talentbaseret tilgang og talentanalyse-værktøjet både kan bringe værdi i professionelle og personlige kontekster.

Organisationer og virksomheder kan bruge det i:

 • Ansættelse
 • Onboarding
 • Medarbejderudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Teamsammensætning
 • Teamudvikling
 • Ledelsesstil
 • Due dilligence


Individuelle personer kan bruge det til:

 • Selvindsigt
 • Forhold
 • Læringsstil
 • Område af uddannelse/arbejde

Vi har alle talenter

og hvis vi kender dem, kan vi bruge dem til at forstå os selv. Vi kan forstå hvilke talenter, der er naturlige for os og derved giver os energi - samt hvilke talenter der er knap så naturlige for os, og som derved dræner os for energi. 

Udover de ovennævnte talenter så nyder jeg godt af mine talenter 'målrettet' og 'empatisk', når jeg arbejder med at hjælpe erhvervsledere, sportsfolk og private til at udleve deres drømme. 
 

At kende sine talenter
er som at bruge snydekoder i computerspil

Hvorfor bruge hele livet på at finde ud af hvad du er naturlig god til, når der findes værktøjer der kan hjælpe dig på under 30 minutter?
En talentanalyse er ikke at snyde i livet, men det er absolut en hurtigere vej til at nå dine mål og udleve dine drømme. 


Derfor arbejder jeg med folks talenter ✔

Talentanalyse-rapport

Analysen består af en række spørgsmål, som tager mellem 20-30 min. at besvare. Herefter får du første del af resultatet med det samme.


Personlig overlevering

Resten af talentanalyse-rapporten får du i forbindelse med en personlig overlevering, hvor du får forklaret dine forskellige talenter, dit tidsfokus, hvordan andre mennesker har tendens til at forstå talenterne i din adfærd, din diskussionsadfærd, din stressadfærd, hvad der motiverer dig, driver dig og meget mere. 

Book en talentkortlægning

Book nu!

 
 
 
 
 

Services